Sfinks Polska: dostawy przez pyszne.pl okazały się sukcesem

sphinx-factory-outlet-ursus

W restauracji na której przeprowadzaliśmy testy dostawy odpowiadały nawet za 20 procent obrotu – mówił Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Testy przeprowadzane były w trzecim kwartale tego roku na jednej z większych restauracji z sieci Chłopskie Jadło. Było to pierwsze podejście restauracji z grupy Sfinks Polska (czyli sieci Sfinks, Chłopskie Jadło oraz WOOK) do dostarczania żywności.

Wiele pozytywnych opinii

– Zebraliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii – mówił Sylwester Cacek – Testy prowadziliśmy na jednej z większych restauracji, która była w stanie unieść dodatkowe zamówienia w dostawie. Pozwoliło nam to dopracować procesy.

Podkreśla, że w najbliższym czasie usługa zostanie rozszerzona na połowę lokali Sfinks oraz Chłopskie Jadło – Spodziewamy się, że w skali całej sieci dostawy będą odpowiadały nawet za 10 procent obrotu. Oczywiście mniejsze lokale, których zaplecze kuchenne nie uniesie dodatkowego ruchu, będą wyłączone z możliwości zamawiania.

Sfinks wciąż rośnie

Sfinks Polska, spółka zarządzająca największą w Polsce siecią restauracji typu casual dining Sphinx oraz sieciami Chłopskie Jadło i WOOK, po trzech kwartałach, obejmujących okres od 1 grudnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 140,62 mln zł. Oznacza to wzrost o 8 proc. wobec pierwszych trzech kwartałów 2015 r.

Jednocześnie jednostkowy zysk netto w tym okresie wyniósł 8,02 mln zł, czyli zwiększył się o 87 proc.. Ponadto, spółka odnotowała dodatni kapitał własny, tj. na poziomie 13,77 mln zł, podczas gdy po trzech kwartałach 2015 r. był on ujemny i wynosił (-)10,01 mln zł.

Motorem sprzedaży tradycyjnie była sieć Sphinx, która wygenerowała w raportowanym okresie 90 proc. obrotów spółki. Coraz lepsze wyniki sprzedażowe notuje też sieć Chłopskie Jadło. Co istotne, obie sieci w trzecim kwartale przyspieszyły dynamikę wzrostu obrotów. Na koniec sierpnia 2016 r. zwiększyły przychody o 11 proc., podczas gdy jeszcze w pierwszym półroczu dynamika sprzedaży w obu sieciach wynosiła 9 procent.

Reklama

ORF 2016 Fall Page