Z Rfid korzystają największe sieci handlowe na świecie

Home Z Rfid korzystają największe sieci handlowe na świecie

Z Rfid korzystają największe sieci handlowe na świecie

Technologia RFID jest wykorzystywana przez takie firmy jak: Zara, Adidas, C&A, Amazon, Gerry Weber, Metro, Decathlon, Macy’s oraz wiele innych. W dodatku żadna z firm korzystających nie zrezygnowała z RFID.

Stworzono raport RFID Forecasts, Players and Opportunities 2016-2026, który wskazuje, że w roku 2026 sam rynek RFID będzie posiadał wartość na poziomie 18 miliardów dolarów.

RFID to rozwiązanie kierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw, które chcą zwiększać obroty, przyspieszać rozwój oraz optymalizować procesy zarządzania firmą. Wielkość konkretnego przedsiębiorstwa nie ma żadnego znaczenia. RFID wdrażano zarówno dla firmy Decathlon, jak i Lavard. Wdrażano dla portu w Szanghaju, jak i dla pojedynczego parkingu przy szpitalu.

Technologia cechująca się wysoką elastycznością

Największa zaleta RFID to bardzo wysoka elastyczność, która pozwala na pełne dostosowanie jej do konkretnych potrzeb. Możliwe jest stworzenie wartościowego rozwiązania dla wszystkich osób, które będą takowym zainteresowane. Wartymi uwagi jest poniższy przykład:

Inwentaryzacja może być prowadzona na globalną skalę w przypadku takiego sklepu jak Macy’s, ale bardzo podobne wyniki (99,7% dokładności) może przynieść inwentaryzacja prowadzona przez jednego pracownika z wykorzystaniem jednego czytnika w niewielkim sklepie. Dodatkowo możliwe będzie dzięki użyciu technologii osiągniecie takich samych korzyści, czyli:

  1. Spadek czasu oraz kosztów inwentaryzacji.
  2. Odciążenie pracowników.
  3. Lepsza dostępność towaru, która wpływa na wzrost sprzedaży, który może wynieść nawet 13-14%.

Wdrożenie rozwiązań RFID

RFID to system, który bardzo często nie wymaga instalowania nowego oprogramowania. Możliwe jest dokonanie integracji z już obecnym oprogramowaniem wysokopoziomowym. Sama technologia kodów kreskowych jest bowiem zastępowana za pomocą innej technologii. Integracja polega na zastępowaniu lub udoskonalaniu już istniejących procesów w przedsiębiorstwach. Dzięki temu cała firma zaczyna funkcjonować zdecydowanie lepiej. W dodatku samo stworzenie bardzo funkcjonalnego systemu RFID jest złożone z niewielkiej ilości elementów, przez co montaż jest zdecydowanie prostszy.

Bardzo często do samego montażu systemu wystarczające są tagi, antena oraz czytnik (jeden pozwala na obsługę do ośmiu anten). Dzięki skorzystaniu z trybu autonomicznego możliwe jest wyeliminowanie konieczności używania komputera. Kolejna kwestia dotyczy tego, że użytkowanie RFID nie wymaga angażowania personelu. RFID daje nawet możliwość zredukowania zatrudnienia lub przesunięcia poszczególnych osób do innych procesów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest zautomatyzowanie wielu procesów (m.in. prowadzenia dokładnej dokumentacji wjazdów i wyjazdów lub kwestii przyjmowania towarów). Ostatnia kwestia dotyczy bardzo intuicyjnej obsługi narzędzi RFID, gdyż projektowane są one przez doświadczonych designerów i sprawdzane w testach UX. W związku z tym ich obsługa jest intuicyjna i prosta do nauczenia się.